Eucharystia

Informacje podstawowe:

Msza święta w kaplicy szpitalnej odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 7:15. 

Komunia święta dla osób chorych przebywających na poszczególnych oddziałach udzielana jest w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) według następujacego porządku:

  • oddział chirurgiczny, oddział chorób wewnętrznych, Intercard - od godz. 7:00
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - od godz. 10:30.

W soboty i niedziele oraz ważniejsze dni świąteczne Komunia święta udzielana jest od godziny 10:00 (począwszy od oddziału chirurgicznego).

 

Zasady teologiczne i duszpasterskie 

Pośród sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów szczególnego znaczenia nabiera Eucharystia. Stanowi ona źródło i szczyt życia religijnego Kościoła.
„W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę” (Mk 14, 12), podczas spożywania z uczniami Ostatniej Wieczerzy, Jezus ustanowił Ofiarę swego Ciała i Krwi „aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest ona znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, a duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały” (Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego 271).
Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią razem jeden i ten sam akt kultu: w liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. W czasie sprawowania liturgii słowa następuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego, w którym Bóg odsłania przed zgromadzonym na liturgii Kościołem swój plan zbawienia człowieka. Na liturgię eucharystyczną składa się przygotowanie darów ofiarnych - chleba i wina oraz modlitwa eucharystyczna i komunia - przyjmowanie obecnego pod postaciami eucharystycznymi żywego Chrystusa (Kompendium 277).
Wraz ze zrozumieniem wielkości daru, którego Chrystus udziela swojemu Kościołowi, a za jego pośrednictwem wszystkim wierzącym, chrześcijanin poszukuje sposobów najlepszego uczestniczenia w ofierze eucharystycznej. W rozumieniu Kościoła owocne uczestniczenie w ofierze eucharystycznej występuje wówczas, gdy wierzący rozumiejąc, że „w Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała”, łączy z nią swoje ofiary przynoszone Bogu w darze, takie jak uwielbienie Boga, znoszone cierpienia, modlitwę czy pracę, różne wyzwania związane z codziennymi zadaniami podejmowanymi w rodzinie a także na innych płaszczyznach naszej życiowej aktywności. Ważne jest przy tym i to, by nie zapominać o składaniu takiej ofiary na wynagrodzenie za grzechy żywych i umarłych, a także by prosić przy jej składaniu o dary potrzebne do życia duchowego i doczesnego (Kompendium 281).
Kościół wierzy, że Chrystus, który ustanowił Eucharystię, jest w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny zawsze w niej obecny. „Jest w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek”, tak długo, jak długo trwają same postacie eucharystyczne. Dlatego nie tylko zachęca wierzących do uczestniczenia w Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej, ale też z wiarą zanosi Chrystusa obecnego w Hostii - w Najświętszym Sakramencie - chorym i innym osobom pozbawionym możliwości udziału w Mszy świętej (Kompendium 282, 285). Pragnący przyjąć Komunię Świętą w pełni powinni uczestniczyć w życiu Kościoła oraz znajdować się w stanie łaski, to znaczy żyć bez świadomości popełnionego grzechu ciężkiego. W przeciwnym razie przed przyjęciem Ciała Pańskiego mają obowiązek przystąpienia do sakramentu pojednania (Kompendium 290-291).

 

 

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
58 0.18279600143433