Zasady organizacyjne

Przepisy prawne i teologiczne

Posługa duszpasterska w szpitalu związana jest z zamiarem niesienia pociechy duchowej tym, którzy w swoim życiu spotkali się z chorobą i cierpieniem, własnym lub bliskich sobie osób.

Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje ten rodzaj posługi w kanonach 564 - 566 oraz 571, i określa, że kapelanem jest kapłan, któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troskę pasterską o specjalny zespół wiernych, co wyraża się w posiadaniu wszystkich uprawnień, których wymaga właściwe sprawowanie troski pasterskiej: posiada on na mocy urzędu władzę spowiadania wiernych powierzonych jego pieczy, a także głoszenia im słowa Bożego, udzielania Wiatyku i namaszczania chorych oraz udzielania sakramentu bierzmowania tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci; w szpitalach kapelan posiada ponadto władzę rozgrzeszania z cenzur wiążących mocą samego prawa. Przepisy tu cytowane zaznaczają również zależność tej posługi od kontaktu z miejscowym proboszczem.

Stolica Apostolska (reprezentowana na arenie prawa międzynarodowego poprzez państwo Watykan) reguluje swoje powiązania z innymi państwami poprzez umowy zwane konkordatami; w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej jest to umowa o wskazanej nazwie z dnia 28 lipca 1993 r.; w jej treści interesujące nas zagadnienia omawia artykuł 17, który stanowi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach  opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych zakładach i placówkach tego rodzaju [głównie poprzez] możliwość uczestniczenia we Mszy świętych w niedziele i święta, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych. Dla realizacji uprawnień osób, o których mowa w ustępie 1, biskup diecezjalny skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze stosowną umowę".

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
60 0.15443921089172