Manifest

Dobry fundament

1 października 2017

Działo się to w mojej szkole podstawowej, w rodzinnej Brodnicy. Pewnego razu, a było to w początkowych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, mój starszy brat nieopatrznie przyczynił się do rozbicia jakiegoś starego naczynia glinianego, które stanowiło jeden z ciekawszych elementów wyposażenia pracowni historycznej; co wówczas usłyszał od nauczyciela niech zostanie tajemnicą.
Nieco później, wszak jestem młodszy, ja także w tej samej sali rozrabiałem na przerwie między lekcjami i nieopatrznym ruchem ręki strąciłem wiszący w pobliżu tablicy Manifest Lipcowy; ile starań musiałem podjąć, aby ponownie tę szacowną reprodukcję oprawić w ramki i szkło, i umieścić na poczesnym miejscu niech również tajemnicą zostanie owiane…
Nie o historii jednak będzie ta rozprawa, choć do niej nawiązywać będzie: manifest!

W zakonie biorącym swój początek od Franciszka z Asyżu ważnym zbiorem dokumentów z pogranicza historii i duchowości są Źródła Franciszkańskie spisane we wczesnym okresie istnienia tej wspólnoty, jeszcze formalnie niepodzielonej. Pośród licznych biografii Biedaczyny z Asyżu wyróżnić możemy wspomnienia pierwszych jego braci, biografie mające charakter dokumentów, w pewnym sensie, urzędowych; są dzieła wierszowane i poruszające wybraną tematykę. Wszystkie one zawierają w sobie bardzo ciekawe treści, które zgłębiać można przez długi czas, na różne sposoby, a wnioski z nich płynące służyć mogą przesłaniem ludziom żyjącym współcześnie.
Zatem czas ruszyć z posad bryłę świata, czas ogłosić Manifest strony www.infirmeria.pl!

Św. Bonawentura, przełożony generalny zakonu (i dlatego biografie jego autorstwa zyskały rangę dokumentów urzędowych), w swoim dziele zatytułowanym: „Życiorys większy św. Franciszka” zauważył, że ów Święty: „z przedziwną delikatnością współczucia zniżał się do tych, którzy w jakiś sposób byli udręczeni cierpieniami ciała. Jeżeli u kogoś zauważył jakiś niedostatek lub dolegliwość, słodyczą swego pobożnego serca skierowywał go ku Chrystusowi. Cechowała go wrodzona życzliwość, a wlana przez Chrystusa miłość jeszcze ją podwajała. Duch jego roztapiał się w uczuciach wobec ubogich i chorych. Jeśli nie mógł im pomóc pracą własnych rąk, to okazywał im swoje współczucie. (…) [Jednemu z braci powiedział:] jeżeli widzisz ubogiego, to widzisz zwierciadło Pana i Jego ubogiej Matki. Podobnie w chorych dostrzegaj słabości, które On przyjął na siebie”.
Niech słowa te stanowią Manifestu punkt pierwszy!

A drugi?
Bywa tak, iż traktujemy Regułę niezatwierdzoną jako nieobowiązującą. Owszem, z formalnego punktu widzenia tak jest; ale mając na uwadze duchowe jej przesłanie nijak tak twierdzić nie możemy, a zatem: „[Bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach”.
Ponadto w innym podobnym dokumencie (o szczegóły proszę pytać znawców duchowości franciszkańskiej) możemy przeczytać: „Proszę każdego brata chorego, aby, za wszystko składając dzięki Stwórcy, pragnął być takim, jakim chce go mieć Bóg: czy to zdrowym, czy chorym, bo tych wszystkich, których Pan przeznaczył do życia wiecznego, przygotowuje przez ciosy doświadczeń i chorób i przez ducha skruchy”.

Czy trzeciego punktu potrzeba nam jeszcze?
Proszę bardzo, ale nie będzie to dosłowny cytat, tylko swobodna interpretacja rozważania nazywanego „Traktatem o prawdziwej i doskonałej radości”: „Mam [rzecze Franciszek na usilne nagabywanie brata Leona] od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów; mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. (…) Jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota, i zbawienie duszy”.

I niech tyle wystarczy.

Taki jest Manifest strony internetowej www.infirmeria.pl; taki niech będzie fundament mojej posługi w wyznaczonej mi funkcji kapelana szpitala w Pińczowie.

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.15318894386292