Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś

Na marginesie 3 (1) / 2013

30 września 2017

Dość długo czekałem na Orędzie Wielkopostne papieża Benedykta XVI na bieżący rok liturgiczny. Czekałem przede wszystkim dlatego, że chciałem zaczerpnąć inspiracji do krótkiego rozważania na temat postu i wstrzemięźliwości, tzn. zupełnego powstrzymania się lub ograniczenia w spożywaniu pokarmów, zwłaszcza tych, które zawierają mięso. Owszem, znalazłem we wspomnianym przesłaniu wzmiankę o poście, modlitwie i jałmużnie, jednak trudno nawiązać do tego zagadnienia wprost; można tam zauważyć natomiast głębsze spojrzenie, nawiązujące m.in. do Soboru Watykańskiego II i powstałego po nim Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W interesującym nas kontekście zwróćmy uwagę na punkty 1434, 1438 i 2447. Należy je odczytać jako zachętę do takiego kształtowania swojego wnętrza poprzez uczynki miłosierdzia, aby w pełni odpowiadać na wezwanie pokutne czasu Wielkiego Postu. Jeśli nie odniesiemy się do tego wyzwania z należytym respektem, to jedzenie mięska w piątek nie będzie miało większego znaczenia. Mówiąc inaczej: powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilości spożywanych posiłków ma służyć „wewnętrznej pokucie chrześcijanina wyrażającej się w zróżnicowanych formach, spośród których główny nacisk kładzie się na post, modlitwę i jałmużnę. Są one wyrazem nawrócenia w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi [poprzez] wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnimi, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźnich i praktykowanie miłości, która zakrywa wiele grzechów”.

Obok Katechizmu należy zauważyć inne wielkie dzieło odnowy soborowej – Kodeks Prawa Kanonicznego; jest to dokument słabo znany zwykłemu katolikowi. Zapewne nie tylko czytelnikom biuletynu Na marginesie wydawać się może, że treści kanonów tego kodeksu są zbyt trudne do zrozumienia; zachęcam jednak do lektury KPK, aby swoją wiarę osadzić na mocnych fundamentach i realizować we współczesnym świecie w sposób dojrzały.

„W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (kan. 1250). Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w ten dzień przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa (Kan. 1251). Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty (Kan. 1252).”

Proszę zwrócić baczniejszą uwagę na podobieństwa i różnice, jakie zachodzą między postem a wstrzemięźliwością.
Aby łatwiej było przyjąć i zapamiętać dyrektywy wynikające z Katechizmu Kościoła Katolickiego i Kodeksu Prawa Kanonicznego posłużę się poniższym zestawieniem:

  • każdy piątek w ciągu roku (za wyjątkiem uroczystości, np. w roku 2013 będą to: 3 maja i 1 listopada), ze względu na wspomnienie odkupieńczej męki i śmierci Jezusa Chrystusa, jest dniem, w którym powinniśmy podejmować pokutę, aby „prostować ścieżki dla Pana”.
  • osoby w wieku od 14 do 60 lat nie powinny spożywać w piątki całego roku (poza uroczystościami), zwłaszcza w Środę Popielcową i Wielki Piątek, mięsa i wędlin; powinny też ograniczyć ilość spożywanych pokarmów do skromniejszego śniadania i takiej samej kolacji oraz niezbyt obfitego obiadu.
  • najpełniejszym opisem praktyk postnych jest 58 rozdział Księgi Proroka Izajasza z Pisma świętego Starego Testamentu.
  • postępowanie osób dorosłych, nie tylko w sprawach postu i wstrzemięźliwości, powinno być żywym i pięknym przykładem dla dzieci i młodzieży, w jaki sposób należy konsekwentnie realizować prawo wynikające z Dekalogu i przykazań kościelnych.

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.18322491645813